Jika anda mempunyai apa-apa cadangan, kami ingin mendengar daripada anda. Kami mengalu-alukan semua individu dan kumpulan untuk mengemukakan cadangan mengenai institusi-institusi yang mempunyai kecacatan struktur atau institusi-institusi yang telah gagal untuk berfungsi menurut undang-undang atau institusi-institusi yang mempunyai pentadbiran yang lemah atau institusi-institusi yang mempunyai proses membuat keputusan tidak berkesan atau institusi-institusi yang mempunyai mekanisme pembetulan yang tidak mencukupi.

Jawatankuasa ini memohon agar cadangan tersebut adalah untuk tujuan reformasi institusi dan isu-isu institusi dan yang tidak mengenai ketidakpuashatian peribadi atau salah laku pegawai awam.

Sila serahkan cadangan kamu melalui borang atas talian di sini.